Pravoslávny chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky

Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_10
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_11
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_12
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_13
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_14
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_15
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_16
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_17
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_18
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_19
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_20
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_21
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_22
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_23
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_24
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_25
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_26
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_27
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_28
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_29
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_30
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_31
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_32
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_33
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_34
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_35
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_36
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_37
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_38
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_39
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_40
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_41
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_42
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_43
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_44
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_45
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_46
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_47
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_48
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_49
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_50
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_51
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_52
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_53
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_54
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_55
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_56
Pravoslavny_chram_Vasilia_Ostrozskeho_57